Informarea publicului depozit Bacău

Nr. și data întocmirii documentului: 1111/14.11.2023    INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT1. Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:   1.1 Datele de identificare a operatorului: Numele operatorului: NITRAMONIA BC SRL Denumirea comerciala a operatorului : NITRAMONIA BC SRL Adresa sediului social al operatorului: […]

Informarea publicului Combinat Chimic Slobozia

Nr. și data întocmirii documentului:503/13.11.2023    INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT PARTEA 1 Pentru toate amplasamentele care intră sub incidenţa Legii 59/2016: 1.1 Datele de identificare a operatorului: Numele operatorului: NITRAMONIA BC SRL Denumirea comerciala a operatorului : NITRAMONIA BC SRL Adresa sediului […]

Informarea publicului Zimnicea

Nr. și data întocmirii documentului: 1079/01.11.2023   INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT 43°37’26″N  – 25°23’16″E           2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de […]