Nr. și data întocmirii documentului:503/13.11.2023  

 INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT

PARTEA 1

Pentru toate amplasamentele care intră sub incidenţa Legii 59/2016:

 1. Elemente de identificare a operatorului si a amplasamentului

1.1 Datele de identificare a operatorului:

Numele operatorului: NITRAMONIA BC SRL

Denumirea comerciala a operatorului : NITRAMONIA BC SRL

Adresa sediului social al operatorului:    Bacau, Calea Moinesti, nr.26, Jud. Bacau  

Codul de identificare fiscala (CUI):  RO970849 ; Nr. ordine in Reg. Comertului ORC: J04/1754/1991

 1. Date de identificare a amplasamentului:

Denumirea: NITRAMONIA BC SRL- punct de lucru – Combinatul Chimic Slobozia

Adresa: Slobozia, Şoseaua Călăraşi, km. 4,  920120,   Judeţul Ialomiţa; adresa e-mail: slobozia@nitramonia.ro

Clasificarea Seveso: amplasament nivel superior

Tipul amplasamentului:  existent

Coordonatele geografice: ▪440 3159N

                                                         ▪270 2315E

Descrierea activitatii/activitatilor desfasurate sau propuse incadrate in clasa CAEN:

2015- Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase

2011- Fabricarea gazelor industriale

2013- Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza

2059- Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

si alte activitati conform codurilor CAEN: 2511,2814,2815,2829,3312,3311,3313,3314,3320,3511,3512,3513,3530,3700,3812,3821,3831,4110,4120,4211,4213,4221,4222,4291,4299,4311,4312,4313,4321,4322,4329,4331,4332,4333,4334,4339,4391,4399,4669,4675,4676,4690,4931,4941,4950,5210,5221,5224,6820,7022,7112,7120,7490,7739.

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, S.C. NITRAMONIA BC SRL – PUNCT DE LUCRU SLOBOZIA este un amplasament de nivel superior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenței pentru Protecția Mediului Ialomita, respectiv ISUJ Ialomita următoarele documente:

Notificarea de activitate cu nr. 153/ 27.03.2023;

Raportul de Securitate înregistrat la SRAPM cu nr. 859/ 01.02.2022;

Planul de Urgenţă Internă cu nr. 375/06.02.2022 înregistrat la ISUJ Ialomita cu nr. 2807346/ 16.03.2022.

Domeniul  de  activitate  al  societății  SC NITRAMONIA BC – PUNCT DE LUCRU SLOBOZIA  îl  reprezintă,  în principal:

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece  utilizează substanțe periculoase în activitatea de producere a ingrasamintelor si produselor azotoase, cod  CAEN 2015;

Nr. crt. Instalaţia              An punere în funcţiune    Mod de control al proceselor tehnologice                   Tip producţie

1.            Amoniac               1983       automatizat şi control interfazic de calitate               continuă (24 h/zi,timp de 7 zile/ săptămână)

2.             Uree                         1983       automatizat şi control interfazic de calitate                    continuă

3.             Acid azotic               1974       automatizat şi control interfazic de calitate                   continuă

4.             Azotat de amoniu 1974       automatizat şi control interfazic de calitate                   continuă

5.             Îngrășăminte lichide          1982        automatizat și control interfazic de calitate

6.             Centrala termică II              1983        automatizat şi control interfazic de calitate             continuă                               

7.             Depozitare, ambalare         1974       automatizat şi control final de calitate                     continua

                și expediție azotat de amoniu

8.             Depozit amoniac               1974       automatizat şi control final de calitate                      continuă

lichid, Rampă încărcare

9.             Centrala Cogenerare           2015       automatizat şi control final de calitate                    continuă

Nota: Nu s-au adus modificari ale proceselor tehnologice.

Nr.crtDenumirea substantei periculoase/amesteculuiDenumirea comerciala a substantei periculoase/ amesteculuiNr. CASFraza de pericolClasa de pericolCate goria de pericol
1Amoniac anhidruAmoniac tehnic lichefiat7664-41-7H221 H331   H314 H400-gaz inflamabil
-toxicitate acuta prin inhalare
-coroziv pt piele
-periculos pt mediul acvatic
2
3
1B
1
2Amoniac,solutie apoasa  25%apa amoniacala1336-21-6H314 H400-coroziv pt piele
-periculos pt mediu acvatic  
1B
acut 1
 
3Acid azotic 56%acid nitric7697-37-2H272 H314 H290-lichid oxidant
-coroziv pt piele
-coroziv pt metale
3
1A
1
 
4Azotat de amoniuAzotat de amoniu, ingrasamant6484-52-2H272 H319-solid oxidant
-iritant pt ochi
3
2
 
5Clor lichefiatclor7782-50-5H270
H315
H319
H331
H335H400 
-gaz oxidant sub presiune
-iritant pt piele
-irita grav ochii
-Toxic in caz de inhalare
-toxicitate asupra unui organ tinta specific -o singura expunere-irita caile respiratorii

-foarte toxic pt mediul acvatic  
1
2
2
acut 3  
STOT
SE3


acut1
 
6HidrogenHidrogen, comprimat1333-74-0H220  
H280
-gaz extrem de inflamabil
-pericol de explozie in caz de incalzire
1  
gaz compri mat
7Acid sulfuricAcid sulfuric7664-93-9H314-coroziv pt piele  si lezeaza ochii1A 
8Hipoclorit de sodiuHipoclorit de sodiu7681-52-9H314  
H400
-coroziv pt piele si lezeaza ochii   -periculos pt mediu acvatic1B  
acut 1
 
9Pentaoxid de vanadiuPentaoxid de vanadiu1314-62-1H341   H361d
H372       H302 H332 H335         H411
-mutagenitatea celulelor embrionare
-toxicitate pt reproducere
-toxicitate asupra unui organ tinta specific
-expunere  repetata
-toxicitate acuta orala
-toxic prin inhalare
-toxicitate asupra unui organ tinta specific-o singura expunere
-irita caile respiratorii
-periculos pt mediu acvatic
2
2  
STOT
RE1        
acut 4
acut 4   STOT
SE3        

cronic2
 
10Percloretilena stabilizataPercloretilena127-18-4H351
H411
-cancerigen
-periculos pt mediul acvatic 
2   cronic1 
11Dietanolamina  Dietanolamina DEA203-868-0H302
H373     H315
H318  
H412
-tocitatea acuta orala
-toxic asupra unui organ  tinta specific
-expunere repetata
-iritant pt piele
-lezarea grava a ochilor
-toxicitate cronica pt mediul acvatic
4
2
2
1
3
 
12MotorinaMotorina GH508 J351   

4.  Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

În plus, operatorul anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Ialomita, Agenţia de Protecţie a Mediului Ialomita, Comisariatul judeţean al Gărzii de Mediu, instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de urgenţă externă şi operatorii economici învecinaţi.

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

 1. în caz de emisii majore (dispersii toxice): 
 2. Îndepărtați-vă de locul accidentului; 
 3. Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
 4. Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
 5. Închideți urgent ferestrele și ușile;
 6. Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
 7. Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;
 8. Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
 9. În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.

6.   Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care     informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

  Nr. crt.Data vizitei efectuate pe amplasament de autorităţile competenteAutorităţile participanteTematica inspecției
114-15.03.2023Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Ialomita; Comisariatul Judeţean al Gărzii Ialomita; Agenţia pentru Protecţia Mediului IalomitaVerificarea respectării prevederilor Legii 59/2016

Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul Ialomita, localitatea Slobozia, Soseaua Calarasi km 4, sau prin accesarea următorului link: https://nitramonia.ro/anunturi-publice/

Persoana de contact:

Director Executiv: Adelin Condruz: 0758 868 825, e-mail: slobozia@nitramonia.ro

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății SC NITRAMONIA BC – PUNCT DE LUCRU SLOBOZIA, judeţul Ialomita, localitatea Slobozia, Soseaua Calarasi km 4

Persoana de contact:  Director Executiv: Adelin Condruz: 0758 868 825, e-mail: slobozia@nitramonia.ro

și la sediul :          SRAPM Ialomita : tel 0243 232 971 email …. office@apmil.anpm.ro

CJ-GNM Ialomita: tel. 0243.236.486 ,e-mail cjialomita@gnm.ro

ISUJ Ialomita: tel Telefon: 0243/232.396; 0243/232.397, e-mail: dispecerat@isujialomita.eu

PARTEA 2

 1. Informații generale cu privire la natura pericolelor de accidente majore, inclusiv cu privire la efectele lor potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului și detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore și măsurile de control pentru gestionarea acestora.

Pe platforma S.C. NITRAMONIA BC S.R.L. – PUNCT DE LUCRU SLOBOZIA pot avea loc următoarele tipuri de accidente:

Accidentul  poate afecta atât personalul de exploatare cât populaţia din zonele adiacente instalaţiei industriale, mediul înconjurator şi bunurile materiale.

Persoanele pot fi expuse la:

Impactul asupra mediului constă în:

Zonele în care se pot manifesta consecințele unui accident major, numite zone de impact se regăsesc în tabelul / figurile / anexa …

Pentru prevenirea și înlăturarea efecetelor accidetelor în care sunt implicate substanțe periculoase, la nivelul amplasamentului sunt implementate o serie de măsuri tehnice și organizatorice dintre care menționăm:

Probabilitatea de apariţie a accidentului este foarte mică, fiind posibil să nu apară niciodată pe întrega durata de funcţionare a unei instalaţii, a unui utilaj, dar nu este neglijabilă.

2. Confirmarea faptului că titularul activității (operatorul) are obligația de a întreprinde măsuri adecvate pe amplasament, în special menținerea legăturii cu serviciile de intervenţie în caz de urgență, pentru a acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora.

S.C. NITRAMONIA BC S.R.L. – PUNCT DE LUCRU SLOBOZIA, confirmă că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în cadrul amplasamentului, atât pentru operarea în siguranță a instalațiilor, prin utilizarea normelor și standardelor internaționale, BAT / BREF, auditare periodică, pregătire teoretică și practică atât pe amplasament cât și în afara acestuia, împreună cu autoritățile cu sarcini de răspuns în caz de accident major, pentru a acționa în situația accidentelor majore și pentru a minimiza efectele acestora. În acest sens a fost întocmit Planul de Urgență Internă în conformitate cu cerințele Legii 59/2016 și OMAI 156/2017. În cadrul acestuia sunt stabilite măsuri concrete care se iau în toate situațiile de accidente identificate prin analiza sistematică de risc în cadrul Raportului de Securitate, atât la nivelul instalațiilor afectate, cât și la nivelul conducerii amplasamentului. În plus sunt stabilite protocoale și proceduri de alertare a tuturor forțelor de intervenție din interiorul și exteriorul amplasamentului.

 De asemenea, S.C. NITRAMONIA BC S.R.L. – PUNCT DE LUCRU SLOBOZIA are constituit un Serviciu Privat pentru Situații de Urgență care are atât pregătirea cât și dotarea necesară pentru intervenția în regim de urgență în caz de incident/accident. Pentru obținerea de informații cu privire la documentele de mai sus, publicul interesat se poate adresa persoanelor de contact:

Persoana de contact:  Director Executiv: Adelin Condruz: 0758 868 825, e-mail: slobozia@nitramonia.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *