Nr. și data întocmirii documentului: 1079/01.11.2023  

INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT

 1. Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:      
  1. 1. Numele sau denumirea comercială a operatorului: SC NITRAMONIA BC SRL, Punct lucru Zimnicea
 1. 2.Adresa completă a amplasamentului: Localitatea Zimnicea, str. Portului nr.38, jud. Teleorman, cod poștal 145400, email: office@nitramonia.ro, tel. 0234.517.717, coordonate de localizare:

43°37’26″N  – 25°23’16″E          

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, S.C. NITRAMONIA BC SRL, Punct lucru Zimnicea este un amplasament de nivel  INFERIOR (superior/inferior) ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenței pentru Protecția Mediului (judeţul Teleorman), respectiv ISUJ Teleorman următoarele documente:

            Dovada îndeplinirii prevederilor art.14 din Legea nr.59/2016 privind informarea publicului – Anexa nr.6.    

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Domeniul  de  activitate  al  societății  SC NITRAMONIA BC SRL, Punct lucru Zimnicea îl  reprezintă,  în principal:

–      Fabricarea altor produse chimice organice, de baza. Această clasă include fabricarea de substanțe chimice prin procese de bază, cum sunt cracarea termică, catalitică și distilarea.

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece :

4.  Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Nr. Crt.Substanțe utilizateStarea de agregareFraze de pericol/Categoria de pericol
1BIOETANOL – in instalatiilichid-H225: Lichid inflamabil categ. 2

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

În caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) amplasamentul/unitatea economica este dotată pentru alarmare publică cu sirenă electronică / sirenă electrică /megafon portabil /sirenă cu abur.  Aceste dispozitive pot fi activate din interiorul amplasamentului, de către personal numit/desemnat pentru astfel de situații.

          În acest scop ATENȚIE LA:

În plus, operatorul anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență (judeţul), Agenţia de Protecţie a Mediului (judeţul Teleorman), Comisariatul judeţean al Gărzii de Mediu, instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de urgenţă externă şi operatorii economici învecinaţi.

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

 1. în caz de emisii majore (dispersii toxice): 
 2. Îndepărtați-vă de locul accidentului; 
 3. Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
 4. Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
 5. Închideți urgent ferestrele și ușile;
 6. Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
 7. Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;
 8. Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
 9. În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.

6.   Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

  Nr. crt.Data vizitei efectuate pe amplasament de autorităţile competenteAutorităţile participanteTematica inspecției
125.10.2023Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean ”AD:Ghica” Teleorman; G.N.M. – S.C.J. TeleormanVerificarea respectării prevederilor Legii 59/2016

Notă:  Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul Bacău, Localitatea Bacău, str. Calea Moinești, nr. 26 sau prin accesarea următorului link:

Persoane de contact:

7.   Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății NITRAMONIA BC SRL, judeţul Bacău, Localitatea Bacău, str. Calea Moinești, nr. 26

Persoane de contact:

și la sediul :     

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean ”A.D.Ghica” Teleorman: TEL: 0247.311.113

G.N.M. – S.C.J. Teleorman: tel: 0247 310 418, email: cjteleorman@gnm.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *