Nr. și data întocmirii documentului: 1111/14.11.2023  

 INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT1. Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:  

1.1 Datele de identificare a operatorului:

Numele operatorului: NITRAMONIA BC SRL

Denumirea comerciala a operatorului : NITRAMONIA BC SRL

Adresa sediului social al operatorului:    Bacău, Calea Moineşti, nr.26, Jud. Bacău  

Codul de identificare fiscala (CUI):  RO970849 ; Nr. ordine in Reg. Comerțului ORC: J04/1754/1991

Date de identificare a amplasamentului:

Denumirea: NITRAMONIA BC SRL- punct de lucru – Sediul Bacău

Adresa: Bacău, Calea Moineşti, nr.26, Jud. Bacău, adresa e-mail: office@nitramonia.ro

Clasificarea Seveso: amplasament nivel inferior

Tipul amplasamentului:  nou

Coordonatele geografice: 46.577871 N, 26.878526 E

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecţia Mediului, S.C. NITRAMONIA BC SRL, sediul Bacău este un amplasament de nivel  INFERIOR (superior/inferior) ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului (judeţul Bacău), respectiv ISUJ Bacău următoarele documente:

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului:

Domeniul  de  activitate  al  societății  SC NITRAMONIA BC SRL, sediul Bacău îl  reprezintă,  în principal:

Depozitare și condiționare cereale și semințe de cereale cod CAEN 0164

Depozitare îngrășăminte chimice (uree, azotat de amoniu, îngrășăminte complexe (N, NPK, Nitrocalcar, Dap) cod CAEN 5210

Comerț cu ridicata al produselor chimice, cod CAEN 4675        

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece :

In activitatea de comerț cu ridicata al produselor chimice, operatorul depozitează și comercializează Azotat de amoniu iar conform fișei de securitate aceste produse se încadrează în Anexa nr. 1, partea a 2 a Denumirea substanțelor periculoase din Legea nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase actualizată, la prag nivel inferior

4.  Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Nr. Crt.Substanțe utilizateStarea de agregareFraze de pericol/Categoria de pericol
1Azotat de amoniu fertilizantsolidH272 Poate agrava un incendiu; oxidant.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

În acest scop ATENȚIE LA:

În plus, operatorul anunță autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență (judeţul), Agenția de Protecție a Mediului (judeţul Bacău), Comisariatul județean al Gărzii de Mediu, instituțiile publice cu atribuții stabilite în planul de urgență externă şi operatorii economici învecinați.

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

 1. în caz de emisii majore (dispersii toxice): 
  • Îndepărtați-vă de locul accidentului; 
  • Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
  • Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
  • Închideți urgent ferestrele și ușile;
  • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
  • Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;
  • Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
  • În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.
 2. în caz de incendiu sau explozii:
  • Îndepărtați-vă de locul accidentului;
  • Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
  • Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
  • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

6.   Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

  Nr. crt.Data vizitei efectuate pe amplasament de autorităţile competenteAutorităţile participanteTematica inspecției
121.07.2023Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Mr. Constantin.Ene” Bacău; G.N.M. – Comisariatul Județean Bacău Agenția pentru Protecția Mediului BacăuInspecția în vederea verificării Politicii de Prevenire a Accidentelor Majore

Notă:  Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul Bacău, Localitatea Bacău, str. Calea Moinești, nr. 26 sau prin accesarea următorului link: https://nitramonia.ro/anunturi-publice/

Persoane de contact: Anton Guțu, responsabil amplasament, Tel: 0234.51.77.17 / Mazilu Valentina, responsabil mediu, tel: 0753.028.429

7.   Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății NITRAMONIA BC SRL, judeţul Bacău, Localitatea Bacău, str. Calea Moinești, nr. 26

Persoane de contact: Anton Guțu, responsabil amplasament, Tel: 0234.51.77.17, email: office@nitramonia.ro

și la sediul:

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Mr. Constantin.Ene” Bacău, Tel: 0234.550.000

G.N.M. – Comisariatul Județean Bacău, tel: 0234.581.281, email: cjbacau@gnm.ro

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, tel: 0234.512.708, email: office@apmbc.anpm.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *