Informarea publicului Combinat Chimic Slobozia

Nr. și data întocmirii documentului:503/13.11.2023    INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT PARTEA 1 Pentru toate amplasamentele care intră sub incidenţa Legii 59/2016: 1.1 Datele de identificare a operatorului: Numele operatorului: NITRAMONIA BC SRL Denumirea comerciala a operatorului : NITRAMONIA BC SRL Adresa sediului […]